Computer4music

 

     ...musikoplevelser i høj kvalitet med computer

 

Mail: info@computer4music.com Telefon: 6061 2496

 
 

                        Computer4music i Berlingske:  "Internettet vitaliserer kulturen" 

 

 

 

 
 

Musik & computer

 

Hardware

Afspilning

Filformat & musik

DSP

 

Kontakt & services

 

 

 

Intro  


En computer er det værktøj til Digital signalbehandling (DSP), som giver den bedste kvalitet overhovedet. Det skyldes, at selv en mindre PC er langt kraftigere end eksterne enheder til brug for DSP til professionel eller hjemmebrug. At prisen samtidig er lavere og anvendelsesmulighederne større tæller yderligere til computerens fordel. Der kan opstilles 3 muligheder eller niveauer, som beskrives kort i denne sektion:

  • Rumkorrektion/frekvenskorrektion
  • Fasekorrektion
  • Digitale delefiltre

Uanset niveauet sker anvendelsen som filtre / DSP i programmet til musikafspilning. Her er der helt uden sammenligning et program, der rager op over alle andre: jRiver Media Centre. Prisen er 50 USD, og for dette beløb fås en fornuftigt fungerende musikafspiller med en fuldstændigt integreret pakke af frekvenskorrektion, filtre, interface til fasekorrektion og meget, meget mere. I tillæg medfølger videoafspiller, fotofremviser incl. RAW-billeder mv. NEJ, jeg er ikke provisionsaflønnet af jRiver. Men dette program skal fremhæves for at indeholde en samlet pakke, så man efterfølgende helt undgår download af separate plugins, som man selv skal indbygge i softwaren og få til at spille sammen. Har man forsøgt noget sådant vil man sætte stor pris på denne integration.

Computer4music tilbyder at udføre rum- og fasekorrektion til en fast pris. Resultatet indbygges i jRiver Media Centre, og du vil selv kunne finjustere efterfølgende. Fjernsupport gives efter installationen. Se mere. Der sker ved denne optimering ingen fysiske ændringer i dit anlæg.

Opbygning af digitale defiltre i computren kræver derimod ændringer i anlægget med mindre du i forvejen har aktive delefiltre af en anden type. Samtidig giver disse delefiltre et kolossalt spring fremad i lydkvalitet, hvoraf en del selvfølgelig skyldes overgangen fra passive til aktive delefiltre. Tilbud for opbygning af digitale delefiltre i computeren gives efter en nærmere drøftelse af opgaven.
 

Måling
For at anvende disse DSP-funktioner på et solidt fundment kræves en målemikrofon, der bør være kalibreret til en præcis frekvensregistrering. Disse kan købes relativt billigt, hvor kalibreringen findes i form af en fil, der indlæses i det anvendte måleprogram.

Måleprogrammet udfører såkaldte frekvenssweep. Dette er en computergenereret lyd, der via lydkort afspilles på stereoanlægget, og programmet registrer via mikrofonen den gengivne lyd. Resultatet er en frekvenskurve, der dækker såvel anlæg og højttalere som rummets påvirkning. Desuden registreres faseforhold, impulsgengivelse og meget mere. Mikrofonens afstand til højttalerne kan varieres afhængig af det specifikke formål med målingen.

Blandt måleprogrammer kan nævnes de gratis HolmImpulse og REW samt de ganske kostbare Audiolense og DRC. Flere programmer kan automatisk danne korrektionsfiler til DSP. Efter min erfaring giver de automatiske procedurer ikke nær så godt resultat som en manuel proces, og oftest vil den automatiske proces give ubrugelige filtre med decideret u-udholdelig lyd, fordi resonanser kan være tricky at håndtere.