Computer4music

 

     ...musikoplevelser i høj kvalitet med computer

 

Mail: info@computer4music.com Telefon: 6061 2496

 
 

                        Computer4music i Berlingske:  "Internettet vitaliserer kulturen" 

 

 

 

 
 

Musik & computer

 

Hardware

Afspilning

Filformat & musik

DSP

 

Kontakt & services

 

 

 

Delefiltre i PC'en  


Ingen højttalerenheder kan levere en tilfredsstillende lyd i hele det hørbare område fra 20-20.000 Hz. Derfor skal lyden fordeles mellem højttalerenheder, der er specialiseret til særlige frekvensområder. Dette gøres i et delefilter, og her findes en akilleshæl i forhold til høj lydkvalitet.

Langt det mest almindelige er at indbygge delefiltre bestående af spoler, kondensatorer og modstande i højttalerne. Dette gør højttalerne enkle at håndtere, når først defiltrene er bygget. Denne løsning giver dog samtidig mange ulemper: lydkvaliteten forringes ved signalets passage gennem de elektroniske komponenter, forstærkeren får vanskeligt ved at styre den enkelte højttalerenhed (forringet "dæmpningsfaktor"), feedback fra den ene højttalerenhed påvirker den anden gennem forstærkeren (crossstalk), fasen i signalet påvirkes, tilpasning til lytterum er ikke mulig, tidsforsinkelse mellem højttalerenheder kan ikke styres, det er vanskeligt at opbygge stejle filtre osv. Pilene i figuren illustrerer signalets vej gennem afspilningskæden, hvor stereo = to kanaler.


Der har i mange år eksisteret en anden løsning, hvor der indbygges en separat delefilterenhed i signalvejen. Dette "aktive delefilter" behandler det svage linjesignal, så det deles inden effektforstærkning, og filteret findes i såvel analoge som digitale udgaver. Derved kan der til en lav pris filtreres nænsomt, og samtidig undgås mange af problemerne nævnt ovenfor. Delefilteret modtager to kanaler, men sender i det viste eksempel fire kanaler videre, svarende til et 2-vejs stereo system. Derfor skal antallet af kanaler i effektforstærkeren fordobles. Det er almindeligt at anvende to stereo effektforstærkere, som dog kan være meget mindre end i det traditionelle anlæg, da forstærkernes opgave med styring af højttalerenhederne er blevet lettere. Den mest udbredte anvendelse findes i forbindelse med aktive subwoofere.


Endelig findes mulighed for at indbygge delefilteret som software i PC'en. Derved kan der trækkes på computerens regnekraft til opbygning af delefiltre, som er umulige eller meget bekostelige i en ekstern enhed. Dette er en variant af aktivt delefilter, og antallet af kanaler er derfor fordoblet hele vejen fra PC til højttalere. Delefiltre i PC'en er meget billige, da der ofte ikke skal indkøbes ekstra software eller komponenter udover en passende DAC. Løsningen beskrives nærmere nedenfor.


DAC'er til HIFI indeholder kun to kanaler, og de kan derfor ikke anvendes. I stedet kan udstyret findes inden for professionel lyd til studiebrug. Af denne grund er Computer4music begyndt at forhandle egnede DAC'er.

Fordele ved anvendelse af PC til delefiltre:

  1. Meget lavt tab af lydkvalitet, oftest næppe hørbart. Filtre i PC'er kan have meget større præcision end i eksterne enheder grundet en langt større regnekapacitet.
  2. Filterkurver med høj stejlhed kan indbygges.
  3. Fasekorrektion er enkel, og der kan om ønsket kompenseres for lytterummet.
  4. Højttalerenheder kan synkroniseres tidsmæsssigt i filteret, så lyden fra alle enheder når frem til lytteren samtidigt, hvilket forbedrer impulsgengivelsen. F.eks. kan subwoofere koordineres med hovedhøjttaleren, eller trappetrin i frontbaflen på højttalere kan undgås.
  5. Filteret kan individuelt tilpasses hver højttalerenhed, så forskelle i frekvensgengivelse eller rumkorrektion grundet asymmetrisk placering af højttalerne i rummet kan udlignes.
  6. Justering af filtre er meget let. Herunder kan parametre som ændret delefrekvens indlægges i software og effekten kan måles og høres på et minut. Dette giver mulighed for forsøgsvise korrektioner på en helt anden måde end hvis loddekolben skal i brug til hvert forsøg. Mange justeringer kan endda foretages under afspilning af musik, så effekten kan høres et par sekunder efter ændringen.

Indbygning af delefiltre som software i PC'en er først inden for de sidste år er det blevet så praktisk let at håndtere, at det kan anvendes i en almindelig hjemmeinstallation. Det skyldes både fremkomsten af måleprogrammer til PC og ikke mindst JRivers understøtelse af DSP, se under Intro til DSP.

Det kan være vanskeligt selv at komme i gang med en etablering af sit anlæg med computerbaserede delefiltre. Herunder med måleprogrammer, opsætning af PC og håndtering af diverse praktiske problemstillinger. Derfor tilbyder Computer4music at bistå i en startfase til du er kommet tilstrækkeligt godt i gang, se under services. De fleste kan efterfølgende selv finjustere, og skulle man "forvilde" sig ud i problemer opbevarer Computer4music en kopi af den afleverede computer- og filteropsætning, som oftest kan genetableres ved fjernsupport uden omkostninger.

HUSK AT NYDE MUSIKKEN.