Computer4music

 

     ...musikoplevelser i høj kvalitet med computer

 

Mail: info@computer4music.com Telefon: 6061 2496

 
 

                        Computer4music i Berlingske:  "Internettet vitaliserer kulturen" 

 

 

 

 
 

Musik & computer

 

Hardware

Afspilning

Filformat & musik

DSP

 

Kontakt & services

 

 

 

Rumkorrektion  


I et almindeligt hjem skal rummene bruges til flere funktioner. Husets lydanlæg er således opstillet i rum, der skal anvendes som almindeligt opholdsrum, og derfor er det ikke indrettet som lyddødt rum. Højttalerne sender med andre ord lyd ud i et rum, der reflekterer energien fra de forskellige overflader (vinduer, vægge, gardiner, gulve med eller uden tæpper) og forhindringer i form af møbler, der igen har overflader med forskellige lydmæssige egenskaber.

Hvert lytterum har en unik kombination af rummets dimensioner, overflader, møblering og lytteposition. Det giver en unik refleksion og filtrering af lydsignalerne i hvert rum, og dermed påvirker rummet på meget specifik vis gengivelsen af musikken. Almindeligvis hæves de dybe toner i lydniveau. Der opstår også ressonanser, så nogle frekvenser øges kraftigt i styrke, mens andre reduceres. Dine højttalere er måske fra fabrikken optimeret til en helt vandret frekvensgang, så alle frekvenser gengives med samme lydstyrke over hele frekvensspektret i et lyddødt rum. Ved opstilling i en normal stue vil frekvensgangen være alt andet end jævn, se eksemplet herunder.

I mange tilfælde kan rummets dimensioner aflæses, f.eks. passer den markante spids ved 40 Hz til de målte knap 8 meter mellem det pågældende lytterums modstående vægge. Den store dal ved 3 kHz skyldes et dårligt designet delefilter, som får diskant og mellemtone til at modarbejde hinanden i overgangen fra den ene højttalerenhed til den anden. Se mere om dette på siden om faseforhold.

Målet er ikke at opnå en vandret frekvenskurve i et almindeligt opholdsrum. En sådan lyd er helt uudholdelig. Målet er i stedet en kontrolleret frekvensgang, som tager højde for både rummets og hele stereoanlæggets påvirkning, så lyden bliver så naturtro som muligt. Og så lyden passer til sin ”ejers” personlige ønsker.

Efter en optimering vil lyden opleves som mere homogen, og eventuelle generende elementer såsom rungende bas eller skarp diskant vil være minimeret. Især for bassens vedkommende kan en fuldstændig kontrol dog kræve ændringer i lytterummets indretning.

Efter indlæggelse af filtre i jRiver kan der være behov for mindre justeringer af lyden, så den passer til et bredt gennemsnit af spillet musik. Denne finjustering kan foretages med klik/indtastning direkte i jRiver - eller endnu mere bekvemt fra lyttepositionen med en iPad eller mobiltelefon mens musikken spiller. På denne måde kan effekten af en foretaget ændring omgående vurderes.