Computer4music

 

     ...musikoplevelser i høj kvalitet med computer

 

Mail: info@computer4music.com Telefon: 6061 2496

 
 

                        Computer4music i Berlingske:  "Internettet vitaliserer kulturen" 

 

 

 

 
 

Musik & computer

 

Hardware

Afspilning

Filformat & musik

DSP

 

Kontakt & services

 

 

 

Tags  


Når man har en musiksamling større end blot nogle få CD'er, er det i sig selv et mål at bevare overblikket over musikken. Desuden skal der være let adgang til lige netop det musiknummer, som man ønsker at spille. Som omtalt under afspilning er omdrejningspunktet de tags (= informationer om musikken), som gemmes på harddisken. Tags kan opbevares på 2 forskellige måder afhængig af filformatet:

  1. I den enkelte musikfil
  2. I software til afspilning

Af disse to metoder er metode 1 langt den mest robuste og fleksible. Det er for eksempel muligt at kopiere eller flytte en tilfældig musikfil, og alle informationer om musikken vil fortsat være til stede.  Det er ikke muligt med metode 2, der desuden er sårbar overfor skift af software, hardwarenedbrud eller eller andre fejl. Man risikerer simpelthen at miste omhyggeligt redigerede tags, som man selv har tilpasset egne formål og brugsmønstre.

I det følgende vil metode 1, hvor tags gemmes i den enkelte fil blive beskrevet nærmere. Indholdet af en sådan musikfil er skitseret i figuren herunder.

 

Den samlede musikfil inkluderer både musik og tags. Tags udgør kun en meget lille del af filens størrelse. Den anvendte software til afspilning er programmeret til at læse tags og musik i bestemte filformater. Af denne grund er det naturligvis en stor fordel, hvis den benyttede software til afspilning er i stand til at læse og afspille alle gængse filformater.

Et eksempel på tags for et musiknummer ses herunder. Filformatet er FLAC og afspilleren er Winamp. Den udvalgte musikfil er 1. sats af Korngolds violinkoncert fra en CD med violinkoncerter af Tchaikovsky og Korngold. Som kunstnere er i tags anført André Previn & Mutter.

 

 

Hver enkelt musikfil indeholder informationer i sektionen for tags. Derfor er der fuld fleksibilitet med hensyn til at fremsøge den ønskede musik. I afspillen vælges blot, om musikken skal sorteres efter kunstner, komponist, årstal eller noget helt fjerde. Der er endda mulighed for at søge på tværs, så f.eks. kun musik med "Previn" dukker op på computerskærmen. Se endvidere kommentarer om tags under software til ripning.

For en CD, der skal opstilles i reolen, er der kun én placeringsmulighed. Der skal i eksemplet prioriteres: hvilken komponist er den vigtigste, eller skal der eventuelt opstilles efter kunstner?. Endnu mere iøjnefaldende kan problemet være for koncert-CD'er, hvor der spilles musik af mange komponister. Det samme gælder for temaorienterede CD'er med bidrag fra mange kunstnere og komponister.

Med overgang til afspilning fra computer skal der ikke vælges; CD'en er på én gang placeret efter alle kriterier. Under ripning af CD'en overføres tags automatisk til musikfilen, så man skal ikke selv skrive de mange informationer. Her vil musikken aldrig blive "glemt" på en computer, idet musikinformationen er gemt i tags, og den findes frem ved søgning. Den enkelte bruger vil ofte udvikle sin egen metode til at finde rundt i sin musiksamling, og derfor er der behov for at kunne redigere tags.

Vær opmærksom på, at ikke alle musikafspillere understøtter søgning og sortering for feltet "Composer". Dette er generelt et lidt forsømt felt, både med hensyn til kvaliteten af automatisk hentede tags og med hensyn til understøttelse i software. Feltet er næsten ikke til at undvære for klassisk musik. Med lidt knofedt ved ripning og download samt valg af den rigtige afspiller kan feltet udnyttes fuldt ud. De gratis afspillere Winamp, MediaMonkey og Foobar2000 understøtter alle "Composer".

Filformatet FLAC er af mange anset som det absolut bedste til at understøtte tags, og af den grund regnes FLAC som det bedste format til at arkivere musik. FLAC er desuden perfekt til afspilning af musik. Med udgangspunkt i FLAC-filen kan der let konverteres til andre formater, såsom MP3 eller AIFF til iTunes.