Computer4music

 

     ...musikoplevelser i høj kvalitet med computer

 

Mail: info@computer4music.com Telefon: 6061 2496

 
 

                        Computer4music i Berlingske:  "Internettet vitaliserer kulturen" 

 

 

 

 
 

Musik & computer

 

Hardware

Afspilning

Filformat & musik

DSP

 

Kontakt & services

 

 

 

Optimering af PC til audio - Windows 7/8   <<KLIK>>   -   <<PLOP>>   -   <<STOP>>

Afspilning af musik på computer kan være plaget af mislyde og stop i musikstrømmen. Det gælder særligt for PC'er baseret på Windows. Som omtalt flere andre steder på disse sider er en computer ikke klar til at yde bedst mulig lyd før den har gennemgået en optimering. Det gælder også for en helt ny "out of the box" computer.

Ændring af nogle få indstillinger i computeren kan fjerne langt de fleste problemer. Hvis du placerer en computer som en fast del af stereo- og filmanlæg anbefales det at gennemføre de fleste af nedenstående tilretninger.

Beskrivelserne herunder tager udgangspunkt i en visning af menuer i formen "Små ikoner" (se nederst på siden, hvis du ikke umiddelbart kan vælge denne indstilling). Valgmuligheder ses med gennemsigtigt gult i mange af skærmbilledvisningerne nedenfor.

1. Undgå afspilning af Windows systemlyde

Dette er ikke en egentlig optimering af lyden, men nærmere en sikring af anlægget mod uvarslede voldsomt kraftige systemlyde, der kan skade højttalerne. Desuden er systemlydende æstetisk upassende midt i et dejligt musikstykke.

Vælg: Start - kontrolpanel - Lyd. Under "Lyde" vælges som Lydtema "Ingen Lyde". Fjern afkrydsning i boksen om Windows startlyd.

Advarsel: Vær alle steder varsom med at trykke på knappen "Test" (den grønne trekant). Windows afspiller et lydsignal med meget høj lydstyrke.

 

2. Generelle strømbesparende foranstaltninger fjernes

Her findes en af de største "skurke", når det gælder afbrydelser, klik og plop

Vælg: Start - Kontrolpanel - Strømstyring. Under strømstyringsplaner markeres boksen for "Høj ydeevne", og der vælges "Skift indstillinger for plan".

 

I nedenstående dialogboks ændres indstillinger, så der aldrig slukkes for skærmen eller tillades "slumring". Vælg "Skift avancerede strømstyringsindstillinger".

 

I næste dialogboks deaktiveres muligheder for USB-afbrydelse.

 

Kontroller indstillinger for USB. Vælg: Start - Kontrolpanel - System - Enhedshåndtering. Fold visning af USB-enhederne ud, højreklik på hver enkelt og vælg "Egenskaber".

 

Indstillingerne for strømstyring skal nu være uden hak i boksene.

 

3. Deaktiver PC'ens trådløse netkort

Et trådløst netkort giver meget ofte forstyrrelser ved indstråling i computerens kredsløb. Det kan give sig udslag i klik, afbrudt lydstrøm eller blot ringere lydkvalitet. Det trådløse netkort bør derfor deaktiveres for kritisk afspilning af audio.

Vælg: Start - Kontrolpanel - System - Enhedshåndtering. Under netværkskort findes det trådløse kort, det vil i regelen være benævnt WIFI, Wireless eller lignende. Højreklik på kortet og vælg "deaktiver". På ikonet for kortet (længst til venstre på linjen for kortet) skal der nu være tilføjet en nedadrettet pil.

 

4. Deaktiver evt. ekstra skærmkort

Hvis din bærbare PC har flere skærmkort vil den ofte i programmer veksle mellem de to skærmkort eller blot af og til tænde for det kraftige skærmkort. Det kan give irriterende klik i audiostrømmen. Med mindre du benytter computeren til tunge 3D-spil vil det ikke være et problem at nøjes med det mindste skærmkort.

Vælg skærmkort under Enhedshåndtering, og deaktiver det kraftige skærmkort på samme måde som nævnt ovenfor om deaktivering af trådløst netkort. Eller endnu bedre er det at slukke helt for det kraftige skærmkort i PC'ens BIOS, men denne metode kræver en vis fortrolighed med opsætning af computere.

En bærbar PC med ekstra skærmkort er ofte meget støjsvag, da dens kølesystem er dimensioneret efter et kraftigt varmende og højtydende skærmkort. Hvis det ekstra skærmkort afbrydes vil blæseren derfor køre langsomt med et lavt støjniveau til følge.

 

5. Opsætning af lydkortet

Dette afsnit har til formål at sikre kommunikationen mellem software-afspilleren og lydkortet.
Vælg: Start - kontrolpanel - Lyd. Under "Afspilning" markeres dit lydkort/DAC, og der vælges Egenskaber.

 

Under "Avanceret" sættes hak i de to bokse under eksklusiv tilstand. Dette åbner vejen for kommunikation mellem software-afspilleren og lydkortet uden indblanding fra Windows mixerfunktioner.

Advarsel: Vær igen varsom med at trykke på knappen "Test" (den grønne trekant). Windows afspiller et lydsignal med meget høj lydstyrke.

 

Selve lydkortets opsætning kan ske under forskellige former, som afhænger af software, evt. installeret driver til Windows eller Asio. Du bør enten vælge WASAPI eller ASIO som afspillemetode. WASAPI er en Windows grænseflade, som giver mulighed for kommunikation direkte mellem software og lydenheder. ASIO er en anden metode til dette. Eksemplet på indstillinger herunder er taget fra JRiver, hvor der i dette tilfælde er valgt WASAPI:

  • Sørg for at afkrydse mulighed for exclusiv adgang til lydkortet. Banævnelsen af valgmuligheden kan variere i forskellige programmer.
  • Bufferstørrelsen vedrører en lille hukommelsesbuffer, som sikrer mod stop i musikafspilningen ved læsning på harddisken eller andre kortvarige ophold i tilgangen af musikinformation. Det er individuelt for hver PC og kombinationen med lydkortet hvilken størrelse buffer, der er behov for. Sæt størrelsen så lille som muligt. Hvis der forekommer ophold i musikken forøges størrelsen blot. Bufferen bevirker en lille tidsforsinkelse (reaktionstid for computeren), der er proportional med bufferens størrelse, men der er ikke andre ulemper ved en stor buffer.
  • Nogle DAC'er kan give en smule lyd ved stop af afspilning, og her kan man i nogle tilfælde få afspilleren til at undertrykke denne tendens ved at spille stilhed. Dette kan vælges uden problemer.

 

6. Harddisken

En roterende harddisk i computeren forstyrrer erfaringsmæssigt afspilningen med en reduceret lydkvalitet til følge. Løsningen kan være at indsætte en SSD-disk (rent elektronisk hukommelsesenhed) i computeren, men til den krævede størrelse for middelstore musiksamlinger bliver disse diske bekostelige. I stedet kan der anvendes en ekstern USB-harddisk, der helst skal have egen strømforsyning. Begge disse løsninger er lydmæssigt på samme niveau. Endelig kan der streames fra en netværksserver med et godt resultat. Sørg i øvrigt for at defragmentere harddisken jævnligt - gælder dog ikke for SSD-diske.

Grunden til ringere lydkvalitet ved afspilning fra en intern roterende harddisk er ikke helt klar, men effekten er efterprøvet talrige gange og dokumenteret af mange.

Til slut et manende ord om opbevaring af musikfiler. HUSK SIKKERHEDSKOPIERING. Det vil være meget ærgerligt at miste samlingen af musik med omhyggeligt redigerede tags.