Computer4music

 

     ...musikoplevelser i høj kvalitet med computer

 

Mail: info@computer4music.com Telefon: 6061 2496

 
 

                        Computer4music i Berlingske:  "Internettet vitaliserer kulturen" 

 

 

 

 
 

Musik & computer

 

Hardware

Afspilning

Filformat & musik

DSP

 

Kontakt & services

 

 

 

Forbindelsesmuligheder  


 

Denne sektion gennemgår almindelige forbindelsesmuligheder mellem computer og den resterende del af stereoanlægget. Det er et relativt teknisk tungt område at beskæftige sig med, men det opsummerer samtidig mange af mulighederne for ar designe systemet til musikafspilning. Der begyndes med den tidligere beskrevne "grundmodel":

For at systematisere fremlæggelsen er det valgt at splitte stereoanlægget op i mindre enheder. Modellen udbygges derfor til:

 

 

Alle de ovenstående elementer findes i ethvert stereoanlæg baseret på computer som afspilningsmedie. Hver af disse enheder har sin egen funktion i stereoanlægget, og den skal derfor være til stede. I den praktiske udformning af anlæg kan flere af disse enheder være sammenbygget til én fysisk enhed. I den mest komprimerede form tilsluttes computeren direkte til højttalerne med et USB-kabel, og alle de øvrige enheder er således indbygget i højttalerens kabinet.

En DAC indsat mellem computer og for-forstærker

Denne model er skematisk vist i figuren ovenfor. Forbindelsesmulighederne mellem computer og DAC er følgende:

 1. USB. Dette er en stabil og uproblematisk forbindelsesmulighed. Det påstås ofte, at USB-forbindelsen skaber jitter, som får DAC'er til at fejle i forhold til optimal timing, med reduceret lydkvalitet til følge.  Dette har muligvis tidligere været et problem, men er det ikke længere. Nyere DAC'er er effektivt i stand til at styre clock-frekvens og datastrøm, så der selv for relativt billege DAC'er fås gode resultater. Der anvendes forskellige teknikker for at opnå dette, og ingen kan på forhånd siges at være de andre overlegen. Der markedsføres i øjeblikket en del DAC'er med betegnelsen "asynkron". Hermed menes, at DAC'en skulle være i stand til selv at styre datastrømmen fra computeren, så den bliver fri for jitter. Ved lyttetests viser det sig imidlertid, at mange synkrone DAC'er spiller mindst lige så godt som asynkrone, så heller ikke på dette punkt er der en klar vinder.
  USB 1.0 giver tilstrækkelig båndbredde i dataforbindelsen mellem computer og DAC for musik, selv ved afspilning af 24 bit / 192kHz. Der er således intet vundet ved, at en del DAC'er opgives at understøtte USB 2.0 eller højere.
  Hvis der ønskes afspilning af musik i højere opløsning end 16 bit/48kHz er det vigtigt at undersøge specifikationerne for modtagelse af signal via USB. Ofte er denne begrænset til lavere værdier end DAC'ens maksimale ydelse. For eksempel kan modtagelse af signaler via USB være begrænset til 16 bit, eller samplefrekvensen er begrænset i forhold til DAC'en maksimale frekvens. Vær derfor meget opmærksom på, om DAC'ens specifikationer gælder for alle indgange incl. USB.
   
 2. Toslink/optisk. Denne forbindelse findes i de fleste dedicerede lydkort til pc'ere, samt i nogle nyere bærbare computere indbygget i minijack udgangen for hovedtelefoner. De fleste DAC'er er udstyret med en Toslink indgang. Desuden er standarden almindelig som digital udgang fra CD- og DVD-spillere, fladskærmsfjernsyn, og det er stadig den mest almindelige digitale indgang i forstærkere. Standarden for signalet benævnes S/PDIF.
  Ved anvendelse af denne standard skal skal det elektriske digitale signal konverteres til lysimpulser i computeren, og ved modtagelsen i DAC'en skal det konverteres til tilbage fra lysinpulser til digitalt elektrisk signal. Disse to konverteringer giver mulighed for fejlkilder, blandt andet som følge af elektromagnetisk indstråling. Til gengæld er signalet under transport i det optiske fiberkabel upåvirkelig af den allestedsnærværende magnetiske påvirkning, og derfor ses ofte anbefalinger af brug af optisk kabel ved transport af signalet over længere afstande. Kablerne er følsomme overfor bukning om skarpe hjørner, da de i så fald kan få et knæk, der påvirker lyden negativt.
   
 3. Digital/coaxial. Denne forbindelse er almindelig samme steder som Toslink, dog er der kun meget sjældent en digital coaxial udgang fra bærbare computere. Også dette signal følger standarden S/PDIF.

Tests viser, at USB giver klart den mest korrekte overførsel af signal fra computer til DAC. Hvorvidt optisk eller coaxial forbindelse kommer ind på en andenplads er mindre klart, og deres indbyrdes placering må betragtes som værende afhængig af det konkrete systemmæssige setup.
 

DAC kombineret med for-forstærker
Her er
DAC og for-forstærker kombineret i én boks, der omfatter anden og tredje kasse i figuren ovenfor. En eller oftest flere af de 3 digitale forbindelsesmuligheder er kombineret en en analog indgang (i nogle få tilfælde er den analoge indgang udeladt, og det kan så diskuteres, om der er tale om en for-forstærker). Da DAC'en er sammenbygget med en volumenkontrol, kan signalet efter konvertering sendes videre til effektforstærker eller aktive højttalere med indbygget forstærker. Derved udelades et sæt kabler og en potentiel forringelse af lydsignalet.

En DAC kombineret med for-forstærker kan være med eller uden fjernbetjening af volumenkontrol og input.


DAC indbygget i integreret forstærker

Det er almindeligt at sammenbygge for- og effektforstærker i en samlet enhed, den integrerede forstærker. I stadig flere tilfælde fås nyere modeller med en indbygget DAC. Her er anden, tredje og fjerde boks i figuren bygget sammen i én enhed. De digitale indgange til en sådan forstærker vil oftest være Toslink og Digital/coaxial. I nogle få tilfælde er der også mulighed for USB-tilslutning, men dette er absolut undtagelsen.

Meget ofte er DAC'en af relativt ringe kvalitet, da forstærkerdelen er prioriteret som den væsentligste funktion. Det er sandsynligvis kun et spørgsmål om tid før der dukker bedre DAC'er op i de integrerede forstærkere. Fremover vil der utvivlsomt komme stadig flere integrerede forstærkere med USB-tilslutning.


Aktive højttalere, evt. med indbygget DAC

I aktive højttalere er effektforstærker og i visse tilfælde også forforstærker indbygget i højttalerkabinettet. I så fald er alle elementer i figuren bortset fra computer og DAC samlet i én boks. Dette er særligt populært, hvis der ønskes et enkelt stereoanlæg med størst mulig begrænsning af ledningstræk og synlighed i rummet.
I nogle få tilfælde er der skabt aktive højttalere med indbygget DAC, som kan tilsluttes en computer direkte med USB-forbindelsen. Her er alle elementer i figuren bortset fra computeren samlet i højttalernes kabinet.